รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560

บริษัท ล่ำสูงฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ...

 • Yok Extra 100% Sunflower Oil

 • Naturel 100% Rice Bran Oil

 • Naturel Forte 100% Extra Virgin Coconut Oil

 • 100% Rice Bran Oil Oryzanol 5,000 ppm Yok Extra

 • Balancing Oil "Yok Extra"

 • Naturel Forte 100% Rice Bran Oil Gold

 • Naturel 100% Coconut Cooking Oil 1 L.

 • Naturel 100% Sunflower Oil 1 L.

 • Naturel 100% Rice Bran Oil 1 L.

 • Naturel 100% Blended Canola & Sunflower Oil 1 L.

 • Naturel 100% Canola Oil 1 L.

 • Naturel 100% Canola Oil 5 L.

 • Naturel 100% Canola Oil Canola 13.75 L.

 • Naturel Olive Oil Pure 100%

 • Naturel 100% Olive Oil Light & Mild

 • Naturel Organic Camellia Tea Oil 100%

 • YOK Palm Olein Oil 1L.

 • YOK Palm Olein Oil 2L.

 • YOK Palm Olein Oil 5L.

 • YOK Palm Olein Oil 500 ml.

 • YOK Palm Olein Oil 250 ml.

 • YOK Palm Olein Oil 13.75L.(TIN)

 • YOK Palm Olein Oil 18L.(TIN)

 • YOK Palm Olein Oil 1L.(Refill)

 • YOK Palm Olein 18L. (Bag in Box)

 • YOK Palm Olein 13.75L. (Bag in Box)

 • YOK Soybean Oil 1L

 • Soybean Oil Jade 13.75L.(TIN)

 • Zest Gold

 • Golden Leaf

 • Zest

 • Golden Jade

 • POP Brand

 • Butter Cream

 • Zest Gold

 • Zest

 • Golden Leaf

 • Fry Fry