Tips & Knowledge

การผสมผสานระหว่าง "น้ำมันคาโนล่าผสมน้ำมันทานตะวัน"

ที่มา : http://women.thaiza.com

ที่มา : http://women.thaiza.com

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลดีผลเสียของการบริโภคน้ำมันแต่ละชนิดว่าชนิดใดเหมาะสมหรือ ไม่ต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง หลายคนเริ่มหลีกเลี่ยงน้ำมันไม่ดีหันมาใช้น้ำมันที่มีสัดส่วนกรดไขมันชนิดดี มากขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันเมล็ดชา น้ำมันคาโนล่า ซึ่งพบว่ามีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูง กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวมีผลต่อการเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ

กรด ไขมันโอเมก้า 3 และ 6 เป็นกรดไขมันจำเป็นซึ่งหมายถึงกรดไขมันที่ร่างกายสร้างไม่ได้ต้องได้รับจาก อาหารที่ได้จากน้ำมันทานตะวัน และเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง EPA และ DHA ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีส่วนช่วยให้สมองและดวงตาทำงานได้ดี

ดร.เรวดีกล่าวว่า ขณะนี้นักวิจัยพบว่าร่างกายคนควรบริโภคกรดไขมันชนิดโอเมก้า3 และโอเมก้า 6 ในปริมาณที่พอเหมาะและสัดส่วนสมดุล โดยสถาบันแพทย์มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์แนะนำให้บริโภคโอเมก้า 6 : โอเมก้า 3 ในสัดส่วน 4 : 1 เพื่อความสมดุลของร่างกายและช่วยป้องกันภาวะผิดปกติของร่างกายในสัดส่วนที่ เหมาะสมเป็นทางเลือกใหม่การบริโภคน้ำมันชนิดใหม่ที่เกิดจากการผสมผสาน ระหว่าง "น้ำมันคาโนล่าผสมน้ำมันทานตะวัน" ทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้รักสุขภาพว่าเป็นน้ำมันที่ดีมีคุณค่าต่อ สุขภาพโดยนำมาผสมในสัดส่วนน้ำมันคาโนล่า 4 ส่วนต่อน้ำมันทานตะวัน1 ส่วน ผ่านการค้นคว้าแล้วว่าสมดุลเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

สำหรับ น้ำมันคาโนล่าผสมน้ำมันทานตะวันต้องผ่านการผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสม คือ 4 : 1 จึงจะได้เป็นน้ำมันผสมที่มีความสมดุลของกรดไขมันโอเมก้า3 และโอเมก้า 6 ที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ น้ำมันผสมของน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันทานตะวันในสัดส่วนนี้ยังมีกรดไขมันอิ่ม ตัวและกรดไขมันทรานซ์ต่ำ ไม่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Blended oil ที่เกิดจากการผสมของน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันทานตะวันในสัดส่วนนี้ยังมีโอเม ก้า 9 และวิตามินอีสูง มีจุดเดือดสูงถึง 230 องศา สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท ทั้ง ผัด ทอด ย่าง หมัก ทำน้ำสลัด

แม้ น้ำมันผสมระหว่างน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันทานตะวันยังไม่เป็นที่รู้จักกันมาก นัก แต่ประโยชน์จากคุณค่าที่โดดเด่นของน้ำมันทั้ง 2 ชนิดเมื่อมารวมกันจึงช่วยเพิ่มสมดุลของกรดไขมันที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อ ร่างกาย ซึ่งโอเมก้า 3 มีส่วนช่วยให้สมองและดวงตาทำงานได้ดี โอเมก้า 6 ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติ และโอเมก้า 9 ที่มีผลช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ

[ Download ]

Naturel Blended Canola Oil

Posting Date : August 11 2015 ( File Size 227,580 Kbyte )