Tips & Knowledge

วิธีละลายช็อกโกแลตให้เนื้อเนียน

เดซี่ ช็อกโกแลต คอมพาวด์ใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อเค้กช็อกโกแลตหรือบราวนี่ รวมทั้งใช้ราดหรือตกแต่งหน้าขนมได้ติดตามวิธีทำได้ใน file แนบด้านล่าง

[ Download ]

วิธีละลายช็อกโกแลต

Posting Date : September 18 2015 ( File Size 879,637 Kbyte )