สนับสนุนของเหลือใยปาล์มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

สนับสนุนของเหลือใยปาล์มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

เดือนกันยายน 2561

เดือนกันยายน 2561 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จังหวัดตรัง สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิต (ใยปาล์ม) ให้กับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังเพื่อใช้สำหรับทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง