สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย

สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย

30 กันยายน 2561

ในวาระของปีการก่อตั้ง ปีที่ 29 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนกิจกรรมระดมทุน "29 ปี -TIA Fun Run 2018" เพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จาก ก.ล.ต.


ซึ่งงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง เพื่อสุขภาพราวกว่า 500 คน