บัตเตอร์เบลนด์

บัตเตอร์เบลนด์ ชนิดเค็ม
เนยผสมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ชนิดเค็ม

เหมาะสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนําเข้าบัตเตอร์ออยล์มาจากประเทศนิวซีแลนด์
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

บัตเตอร์เบลนด์ ชนิดจืด
เนยผสมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ชนิดจืด

เหมาะสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนําเข้าบัตเตอร์ออยล์มาจากประเทศนิวซีแลนด์
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

Shopping Cart