เพสตรี

บัตเตอร์เบลนด์ เพสตรี

เหมาะสําหรับทําครัวซอง
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนําเข้าบัตเตอร์ออยล์มาจากประเทศนิวซีแลนด์
ไม่มีไขมันทรานส์ (ไขมันทรานส์ 0 g)
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม x 10 ชิ้น

เนยเทียมสําหรับทําพัฟเพสตรี สูตรกลิ่นเนยสด

เหมาะสําหรับทําพัฟ พายผีเสื้อ เดนิช เป็นต้น
ไม่มีไขมันทรานส์ (ไขมันทรานส์ 0 g)
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม x 10 ชิ้น

Shopping Cart