ใบไม้ทอง

แป้งสําหรับทําขนมปัง

เหมาะสําหรับทําขนมปัง โทสต์และแซนวิซ ทําให้เนื้อขนมปังขาว เหนียวนุ่ม
ขนาดบรรจุ 22.5 กิโลกรัม

Shopping Cart