แสงจันทร์

นํ้ามันเมล็ดในปาล์มผ่านกรรมวิธี

มีโอเมก้า 6,9 สูง เหมาะสําหรับอาหารประเภททอดที่ใช้น้ำมันมาก กรอบนาน

ขนาดบรรจุ รีฟิล1 ลิตร

Shopping Cart