เนเชอเรล

น้ำมันมะพร้าว 100%

ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึม ทำให้แคลอรีที่เรา รับประทานเข้าไปในรูปของอาหารถูกเผาผลาญไป เหลือไขมันที่สะสมในร่างกายลดลง

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

Shopping Cart