เซสท์ โกลด์

เนยเทียม สูตรกลิ่นเนยสด เฟรชบัตเตอร์

เหมาะสําหรับทําเค้ก ขนมปัง คุกกี้
คุณสมบัติ :
1. มาการีนกลิ่นเนยสด ตราเซสท์โกลด์ มีกลิ่นที่คล้ายกลิ่นเนยสด
อย่างเป็นธรรมชาติ
2. กลิ่นทนความร้อน แม้ผ่านการอบมาแล้ว ยังคงให้กลิ่นหอม
ของเนยอยู่ ซึ่งปกติกลิ่นของเนยจะหายไปเมื่อโดนความร้อน
3. สามารถใช้ทดแทนเนยสดได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้า
แต่ยังคงให้ความอร่อยในรสชาติของเนยและนมได้อย่างเหมือนเดิม
4. ไม่มีไขมันทรานส์ (ไขมันทรานส์ 0 g)
5. มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ
ขนาดบรรจุ 150 กรัม, 454 กรัม, 1 กิโลกรัม, 2 กิโลกรัม

เนยเทียม สูตรกลิ่นเนยสด เฟรชบัตเตอร์

เหมาะสําหรับทําเค้ก ขนมปัง คุกกี้
คุณสมบัติ :
1. มาการีนกลิ่นเนยสด ตราเซสท์โกลด์ มีกลิ่นที่คล้ายกลิ่นเนยสด
อย่างเป็นธรรมชาติ
2. กลิ่นทนความร้อน แม้ผ่านการอบมาแล้ว ยังคงให้กลิ่นหอม
ของเนยอยู่ ซึ่งปกติกลิ่นของเนยจะหายไปเมื่อโดนความร้อน
3. สามารถใช้ทดแทนเนยสดได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้า
แต่ยังคงให้ความอร่อยในรสชาติของเนยและนมได้อย่างเหมือนเดิม
4. ไม่มีไขมันทรานส์ (ไขมันทรานส์ 0 g)
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

Shopping Cart