เนเชอเรล ออร์แกนิค

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิค 100%

ข้าวออร์แกนิคที่ปลูกในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติของที่ราบลุ่มในภาคนี้ ทำให้ข้าวมีรสชาติ อร่อย หอม นุ่ม

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิค : มีสารแกมมาโอรีซานอล ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ลดคอเลสเตอรอล

ข้าวออร์แกนิคตราเนเชอเรล ได้รับการรับรองโดย Organic Thailand

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

Shopping Cart