ข้อมูลบริษัท

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจทำสวนปาล์ม ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด และน้ำมันในเมล็ดปาล์มดิบ ทางบริษัทฯได้รับรางวัลรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004

Universal Food Public Company Limited

UFC เป็นแบรนด์สินค้าที่รู้จักดี ผลิตโดยบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผัก ผลไม้กระป๋อง เพื่อนำไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

Shopping Cart