ฟราย ฟราย

ไขมันผสมสําหรับทอดโดนัท

เหมาะสําหรับทอดโดนัท และขนมปัง ทําให้สีขนมสีสวย
ไม่อมนํ้ามัน มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถทอดซํ้าได้หลายครั้ง
ไม่มีไขมันทรานส์ (ไขมันทรานส์ 0 g)
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม

Shopping Cart