ใบไม้ทอง

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม

สามารถใช้ทดแทนเนยสดได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้า
ใช้กันมากในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ทั่วไป
ไม่มีไขมันทรานส์ (ไขมันทรานส์ 0 g)
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม

Shopping Cart