ผลิตภัณฑ์ของเรา

ล่ำสูง (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจโดยมีโรงงานสองแห่งดังต่อไปนี้

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดตรัง เป็นโรงงานซึ่งสกัดน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องจักร และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสกัดน้ำมันปาล์มได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าโรงงานล่ำสูงตรังควบคุมการสกัดน้ำมันปาล์มด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนั้น โรงงานล่ำสูงตรัง ยังได้การรับรองระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, OHSAS/TIS 18001, Halal

ปัจจุบัน โรงงานล่ำสูงตรังมีกำลังการผลิตผลปาล์มสด 45 ตันต่อชั่วโมง และสามารถสกัดเมล็ดในปาล์มได้ 100 ตันต่อวัน

ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานล่ำสูงตรัง ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ, น้ำมันเมล็ดในปาล์ม, กากปาล์มเมล็ดใน และ เมล็ดในปาล์ม

โรงกลั่นน้ำมันพืชตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูบนเนื้อที่กว่า 18 ไร่ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เนยเทียม และไขมันพืชผสม ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอีน น้ำมันปาล์มสเตียรีน Hydrogenated Fat

บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ จนได้รับการรับรองระบบต่าง ๆ เช่น GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, OHSAS/TIS 18001, Halal

บริษัทฯ ได้เลือกเฟ้นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และถูกสุขอนามัยมาใช้ในกระบวนการผลิตแต่ละชนิด ซึ่งสามารถแบ่ง กรรมวิธีการผลิต ได้ดังนี้
กรรมวิธีผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ​

  นำน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาเข้ากระบวนการทางฟิสิกส์ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง เริ่มจากการกำจัดยาง ฟอกสีแล้วจะถูกส่งเข้าสู่หอกลั่นเพื่อกำจัดกลิ่น และกรดไขมันอิสระซึ่งจะได้เป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

กรรมวิธีผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอีนพิเศษและน้ำมันปาล์มสเตียรีน​

 เริ่มจากการนำน้ำมันปาล์มโอเลอีนจากการแยกส่วนน้ำมันปาล์มครั้งแรกมาผ่านกระบวนการแยกส่วนอีกครั้งหนึ่ง ได้เป็นน้ำมันปาล์มโอเลอีนพิเศษ (Cooking Oil) ซึ่งเป็นน้ำมันสำหรับปรุงอาหาร นำมาบรรจุขวด จำหน่ายให้ผู้บริโภค และน้ำมันปาล์มสเตียรีน ใช้ในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม

ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนและสนองตอบความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพสามารถผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด อันได้แก่ น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันปาล์มเมล็ดใน, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันทานตะวัน, น้ำมันข้าวโพด, น้ำมันคาโนลา และน้ำมันเมล็ดชา

กรรมวิธีแยกส่วนน้ำมันปาล์ม​

 นำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ผ่านในขั้นตอนแรกมาสู่กระบวนการตกผลึก ทำให้เกิดผลึกสีขาวข้น คือ น้ำมันปาล์มสเตียรีน และ น้ำมันปาล์มโอเลอีนที่ยังคงสภาพเหลว ใส แล้วนำไปผ่านเครื่องกรองเพื่อแยกน้ำมันทั้ง 2 ส่วนออกจากกัน

กรรมวิธีผลิต Hydrogenated Fat​

  เป็นการนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาผ่านไฮโดรจิเนชั่น โดยการเติมก๊าซไฮโดรเจน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม และผ่านการกำจัดสี กลิ่น กรดไขมันอิสระอีกครั้งหนึ่ง

กรรมวิธีผลิตไขมันพืชผสมและมาการีน​

 เป็นการนำน้ำมันปาล์มที่ผ่านกรรมวิธีแล้วมาทำการปรุงแต่งกลิ่น สี รสชาติ โดยการเติมส่วนผสมต่างๆ น้ำ เกลือ และอีมัลซิไฟเออร์ ตรงตามความต้องการภายในถังผสม จากนั้นส่งต่อไปยังเครื่องทำความเย็น ผ่านเข้าสู่เครื่องนวดตีจนเป็นเนื้อเดียวกัน และนำไปบรรจุในกล่อง เพื่อจำหน่ายต่อไป

Shopping Cart