ข้อมูลบริษัท

64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ +66-(0)2-361 8959/70
โทรสาร (ฝ่ายบริหาร) +66-(0)2-361 8988/89
e-mail : rukvaree.s@lamsoon.co.th;       

236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ +66-(0)2-709 3610/24
โทรสาร +66-(0)2-324 0640
e-mail: nantita.p@lamsoon.co.th

99/9 หมู่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150                                      
โทรศัพท์ +66-(0)75-267 275
โทรสาร +66-(0)75-267 265
e-mail: ratchanee.j@lamsoon.co.th

No jobs found

No jobs found

Shopping Cart