นักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์

กรรมการบริหาร

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

โทรศัพท์ +66-(0)2-361 8959/70
โทรสาร (ฝ่ายบริหาร) +66-(0)2-361 8988/89

โทรศัพท์ +66-(0)2-361 8959/87
โทรสาร (ฝ่ายบริหาร) +66-(0)2-361 8988/89

Shopping Cart