หยก

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม

ให้กลิ่นหอม ใช้มากในระดับอุตสาหกรรมทั่วไป
ไม่มีไขมันทรานส์ (ไขมันทรานส์ 0 g)
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม

Shopping Cart