บัตเตอร์เบลนด์

บัตเตอร์ เบลนด์ ชนิดเค็ม สมาร์ท ช้อยส์
(เนยผสมสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ชนิดเค็ม)

เหมาะสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนําเข้าบัตเตอร์ออยล์มาจากประเทศนิวซีแลนด์
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

บัตเตอร์ เบลนด์ ชนิดจืด สมาร์ท ช้อยส์
(เนยผสมสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ชนิดจืด)

เหมาะสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนําเข้าบัตเตอร์ออยล์มาจากประเทศนิวซีแลนด์
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

บัตเตอร์ เบลนด์ ชนิดเค็ม
(เนยผสมสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ชนิดเค็ม)

เหมาะสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนําเข้าบัตเตอร์ออยล์มาจากประเทศนิวซีแลนด์
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

Shopping Cart