ความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อชุมชน

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564
28 กันยายน 2564 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี
ร่วมสนับสนุนขี้เค้กจำนวน 56 ตัน
22 กันยายน 2564 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนขี้เค้กจำนวน 56 ตัน เพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
สิงหาคม 2564 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มหยก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19
เดือนสิงหาคม 2564 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดคัดกรอง ไวรัส
ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มารอรับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
14 กรกฎาคม 2564 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด
ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แและผู้ที่มารอรับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
11 มิถุนายน 2564 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด
ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มหยก ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19
2 มิถุนายน 2564 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มหยกจำนวนหนึ่ง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
19 มีนาคม 2564 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง นำโดยนางสาวรัชนี เจ้ยทองศรี หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และผลกระทบของโรค Covid-19
11 มกราคม 2564 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓๘
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓๘ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม รร.วัดนาคราช อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม และวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อาสาสมัครเพื่อนพนักงานจากสำนักงานบางนา และโรงงานบางปู
Shopping Cart