หยก

นํ้ามันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี

สกัดจากเนื้อปาล์ม 100% ผ่านกรรมวิธี อุดมด้วยเบต้าแคโรทีน, โอเมก้า 3,6,9
และวิตามินอี เหมาะสําหรับเมนูทอดทุกประเภท ให้ความกรอบนาน และมีสีเหลืองทองทนความร้อนสูง ใช้ทอดได้หลายครั้ง ไม่มีกลิ่นหืน ไม่อมนํ้ามัน

ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร, 500 มิลลิลิตร, 1 ลิตร, รีฟิล1 ลิตร,
2 ลิตร, 5 ลิตร, 13.75 ลิตร(ปี๊บ), 18 ลิตร(ปี๊บ), 13.75 ลิตร(กล่อง), 18 ลิตร(กล่อง)

lumsoon-refined-palm-olein-from-pericarp-reward-update
Shopping Cart